Previous
Next

Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại
Địa chỉ: Phường Phả Lại, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương.
   Điện thoại: 03203 881 126; Fax: 0320 881 338
 
Website: www.ppc.evn.vnHọ và tên  
Công ty  
Địa chỉ  
Thành phố  
Điện thoại  
Fax  
Email  
Yêu cầu
Mã xác nhận
  • ALBUM PPC