Previous
Next

Lĩnh vực hoạt động của Công ty Nhiệt điện Phả LạiNgành nghề kinh doanh

 1. Ø Hoạt động sản xuất, kinh doanh điện năng.
 2. Ø Thí nghiệm, hiệu chỉnh các thiết bị điện.
 3. Ø Lập dự án đầu tư xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng.
 4. Ø Tư vấn giám sát thi công xây lắp các công trình điện.
 5. Ø Mua bán xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị.
 6. Ø Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng.
 7. Ø Sản xuất, chế tạo các thiết bị, vật tư phụ tùng cơ - nhiệt điện.
 8. Ø Đầu tư các công trình nguồn và lưới điện.
 9. Ø Quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, các công trình nhiệt điện, công trình kiến trúc của nhà máy điện.
 10. Ø Bồi dưỡng cán bộ công nhân viên về quản lý thiết bị vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị nhà máy điện.

Ngành nghề kinh doanh bổ sung trong điều lệ sửa đổi được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 18/4/2007 gồm:

Ø Đầu tư tài chính và môi giới chứng khoán.

Ø Kinh doanh bất động sản.

 • ALBUM PPC