Previous
Next
VĂN HÓA GIAO TIẾP ỨNG XỬ - CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG (17/05/2016)

Văn hóa giao tiếp ứng xử - Vấn đề tuy cũ nhưng luôn luôn mới trong mọi thời đại!

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP LÀ GÌ? (29/04/2016)

Văn hoá doanh nghiệp là một yêu cầu tất yếu của sự phát triển thương hiệu vì hình ảnh văn hóa doanh nghiệp sẽ góp phần quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp. Văn hoá doanh nghiệp chính là tài sản vô hình của mỗi doanh nghiệp.

Tài liệu Văn hóa doanh nghiệp PPC (20/05/2015)

Tài liệu Văn hóa doanh nghiệp PPC mã số VHDN (ban hành kèm theo Quyết định số 4924/QĐ-PPC-HĐQT ngày 21/10/2014.

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • ALBUM PPC