Previous
Next
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI (TRỰC SẢN XUẤT)
Danh bạ đầy đủ đăng nhập vào:
Nội bộ / EAM / Thiết bị / Thư viện / Công ty

CHỨC DANH

HỌ VÀ TÊN

NỘI BỘ

II. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

P. Tổng Giám đốc (phụ trách)

Nguyễn Văn Quyên

16523

P. Tổng Giám đốc

Nguyễn Hoàng Hải

16523

P. Tổng Giám đốc

Nguyễn Văn Tuấn

16389

VIII.  PHÒNG KỸ THUẬT

 

 

Trưởng phòng

Nguyễn Hữu Sơn

16528

P.Trưởng phòng

Kiều Văn Tuấn

16280

P.Trưởng phòng

Nguyễn Thanh Hưng

16190

Tổ TTĐ

 

16526

Phương thức, chào giá

 

16526

IX.  PHÒNG AN TOÀN

 

 

Trưởng phòng

Hoàng Văn Thịnh

16424

Phòng kỹ thuật an toàn

 

16423

XI.  PHÒNG BẢO VỆ CỨU HOẢ

 

 

Trưởng phòng

Vũ Xuân Điểm

16558

Phó trưởng phòng

Mạc Văn Dương

16477

Tổ tuần tra

 

17706

Trực cứu hoả

 

16111

Cổng chính DC1

 

16578

Cổng chính DC2

 

16864

Cổng đường sắt

 

16142

Trực khu vực nhà dầu

 

16325

Cảng DC1

 

16333

Cảng DC2

 

16129

XII.  PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH 1

 

 

Quản đốc

Tạ Quang Nghĩa

16553

Phó Quản đốc

Nguyễn Văn Doanh

16554

Phó Quản đốc

Nguyến Văn Thực

16546

Điều khiển khối 1 + 2

 

16120
16221

Điều khiển khối 3 + 4

 

16224
16122

Trạm tuần hoàn DC1

 

16361

Trạm cứu hoả

 

16133

Trạm nhà dầu

 

16102

Trạm bơm nước SH

 

16119

Hiệu chỉnh lò

 

16556

Hiệu chỉnh máy

 

16382

XIII.  PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH 2

 

 

Quản đốc

 

16798

16886

Phó Quản đốc

Đặng Kiên Quyết

16772

Phó Quản đốc

Phạm Văn Bình

16020

16806

Phó Quản đốc

Nguyễn Văn Tiến

16866

Tổ Điện lạnh-TT

 

16048

Tổ thí nghiệm hoá

 

16704

Tổ lấy mẫu

 

17561

Tổ tiếp nhận

 

16339

Tổ lái cẩu

 

17570

Trưởng ca DC2

 

16005

16599

Cấp phiếu công tác

 

16887

Trưởng kíp điện

 

16007

Phân phối 6,6KV

 

16881

Trạm 220KV

 

17702

Trạm hydrô

 

17519

Trực C&I Trung tâm

 

17505

Trực C&I Nhiên liệu

 

17572

Trưởng kíp lò máy

 

16006

Phòng lọc dầu TB

 

16870

Tầng 1 Tuabin 5

 

16869

Tầng 1 Tuabin 6

 

16871

Tầng 2 Tuabin

 

16874

Tầng 3 Tuabin

 

16876

Trực phụ lò 5

 

16586

Trực phụ lò 6

 

16604

Trực điện bơm TH

 

16865

Nhà xử lý clo

 

16868

Trạm FGD

 

16063

Tháp thạch cao

 

17509

Trạm thải xỉ

 

17522

Trạm nước ngược

 

 

Ôxylô tro bay

 

17513

Trạm bơm dầu cẩu cảng

 

17575

Trạm bơm dầu FO

 

17578

Trưởng kíp hoá

 

17527

Nhà bơm cứu hoả

 

17526

Phòng trực xử lý nước thải

 

17558

Nhà thiết bị bơm nước thải

 

17553

Phòng thí nghiệm nước lò

 

16872

Phòng TN nước khử khoáng

 

17525

Nhà bơm nước cứu hoả

 

17526

Trưởng kíp nhiên liệu

 

16018

Tháp băng tải 2

 

17520

Tháp băng tải 4

 

17579

Tháp băng tải 7

 

17560

Tháp băng tải 8

 

17573

Trạm lật toa than

 

17532

IVX.  PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH ĐIỆN KIỂM NHIỆT

 

 

Quản đốc

Nguyễn Văn Nhất

16445

Phó Quản đốc

Đặng Công Thao

16502

Tổ tự dùng

 

16460

Trưởng kíp điện

 

16217

Trực chính KN khối khối 1-2

 

16128

Trực chính KN khối khối 3-4

 

16239

Trực nén khí ObK

 

16456

Trực nhà 1 chiều khối 1

 

16253

Trực nhà 1 chiều khối 2

 

16254

Trực điện nhà dầu

 

16210

Trực van khối 1-2

 

16292

Trực van khối 3-4

 

16294

Nhà lọc bụi 1a

 

16201

Nhà lọc bụi 1b

 

16202

Nhà lọc bụi 2a

 

16203

Nhà lọc bụi 2b

 

16206

Nhà lọc bụi 3a

 

16207

Nhà lọc bụi 3b

 

16210

Nhà lọc bụi 4a

 

16290

Nhà lọc bụi 4b

 

16295

XV.  PHÂN XƯỞNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU

 

 

Quản đốc

 

16271

P.Quản đốc

Nguyễn Văn Thường

16335

P.Quản đốc

Lê Xuân Hoán

16205

Điều độ đường sắt

 

16358

Trung tâm nhiên liệu

 

16331
16414

Tổ điều độ lật toa

 

16347

Tổ Lái cẩu

 

16336

Tổ Tiếp nhận

 

16337

Tổ Xe gạt

 

16296

Gác chắn đường kho 10

 

16218

Gác chắn Km2+200

 

 

Trực băng tải 4AB

 

16176

Quang lật toa

 

16354

Tổ mẫu than

 

16164

Trực băng tải 3AB

 

16395

Trực băng tải 2AB

 

16392

Máy cấp lật toa

 

16396

XVI.  PHÂN XƯỞNG HOÁ

 

 

Quản đốc

Nguyễn Văn Phóng

16548

Phó Quản đốc

Nguyễn Xuân Tùng

16547

Trưởng kíp hoá

 

16124

Xử lý nước lò

 

16186

Kho hoá chất

 

16455

Tổ thí nghiệm than nhập

 

16541

Tổ thí nghiệm đi tầm

 

16540

Trạm thải bẩn

 

16230

Trạm bơm nước sinh hoạt

 

16119
  • ALBUM PPC