Previous
Next
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NÊN NĂM 2016 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NÊN NĂM 2016 (27/04/2016)

Công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại báo cáo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường nên năm 2016.

Nghị quyết HĐQT số 90 về việc trả cổ tức 2014 đợt 2 (08/05/2015)

PPC: Trả cổ tức lần 2 năm 2014: Tr lệ thực hiện 12%/cp; Ngày đăng ký cuối cùng: 26/5/2015; Ngày thanh tóa 10/6/2015

Nghị quyết Đại hộ cổ đông 2015 (23/04/2015)

Xin vui lòng xem file đính kèm

Nghị quyết HĐQT số 82 (05/07/2014)

Về việc chi trả cổ tức năm 2013

Nghị quyết HĐQT số 81 (30/06/2014)

PPC: Tiếp nhận, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý: Phó tổng giám đốc

Nghị quyết HĐQT số 80 (28/06/2014)

Về việc điều động, luân chuyển Cán bộ lãnh đạo, quản lý

Nghị quyết HĐQT số 79 (20/06/2014)

Về việc mua lại 2,4 triệu cổ phần của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng do Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đầu tư  

Nghị quyết HĐQT số 78 (17/06/2014)

Bổ nhiệm cán bộ quản lý các đơn vị phân xưởng Vận hành 1 và phân xưởng Vận hành 2

1
2
3
Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • ALBUM PPC