Previous
Next
Bán đấu giá xỉ và thạch cao THÁNG 11 NĂM 2014 (10/11/2014)

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI THỐNG BÁO  TIẾP TỤC BÁN ĐẤU GIÁ XỈ VÀ THẠCH CAO - Tháng 11  năm 2014

Đấu giá xỉ và thạch cao Tháng 10 -tháng 11năm 2014 (29/10/2014)

Thông tin đấu giá trên báo đấu thầu (Kèm theo Công văn số  5018/CV-PPC-KHVT ngày 28 tháng 10  năm 2014)

Tiếp tục tổ chức bán đấu giá tro xỉ Hồ Khe Lăng (24/09/2014)

Bán đấu giá lô số 5: Tro xỉ trên hồ Khe Lăng. Thời hạn nộp phiếu tham dự đấu giá: Đến trước 13 giờ 30 ngày 13/9/2014 trong giờ hành chính; Thời gian tổ chức đấu giá: 15 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2014; Chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm

Thông báo mời thầu (11/08/2014)

Đấu thầu rộng rãi trong nước. Gói thầu số 5 - Kho tại Phả Lại. Quản lý PCB tại Việt Nam. Giá gói thầu: 2.172.404.000 VND. Đóng thầu: 10 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 9 năm 2014

Bán đấu giá Tro - xỉ - Thạch cao (02/08/2014)

Nhiệt điện Phả Lại tổ chức bán đấu giá tro-xỉ-thạch cao

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • ALBUL PPC