Previous
Next
Thông báo mời tham gia đấu giá xỉ và thạch cao (17/08/2015)

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại thông báo tiếp tục bán đấu giá xỉ và thạch cao

Bán đấu giá Xỉ, Thạch cao năm 2015 (24/07/2015)

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại thông báo Bán đấu giá Xỉ, Thạch cao năm 2015

Bán đấu giá Tro xỉ trên hồ Khe Lăng năm 2015 (24/07/2015)

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại thông báo Bán đấu giá Tro xỉ trên hồ Khe Lăng năm 2015

Bán đấu giá xỉ và thạch cao THÁNG 11 NĂM 2014 (10/11/2014)

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI THỐNG BÁO  TIẾP TỤC BÁN ĐẤU GIÁ XỈ VÀ THẠCH CAO - Tháng 11  năm 2014

Đấu giá xỉ và thạch cao Tháng 10 -tháng 11năm 2014 (29/10/2014)

Thông tin đấu giá trên báo đấu thầu (Kèm theo Công văn số  5018/CV-PPC-KHVT ngày 28 tháng 10  năm 2014)

Tiếp tục tổ chức bán đấu giá tro xỉ Hồ Khe Lăng (24/09/2014)

Bán đấu giá lô số 5: Tro xỉ trên hồ Khe Lăng. Thời hạn nộp phiếu tham dự đấu giá: Đến trước 13 giờ 30 ngày 13/9/2014 trong giờ hành chính; Thời gian tổ chức đấu giá: 15 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2014; Chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm

Thông báo mời thầu (11/08/2014)

Đấu thầu rộng rãi trong nước. Gói thầu số 5 - Kho tại Phả Lại. Quản lý PCB tại Việt Nam. Giá gói thầu: 2.172.404.000 VND. Đóng thầu: 10 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 9 năm 2014

Bán đấu giá Tro - xỉ - Thạch cao (02/08/2014)

Nhiệt điện Phả Lại tổ chức bán đấu giá tro-xỉ-thạch cao

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • ALBUL PPC