Previous
Next
Kết quả tuyển chọn công nhân vận hành khác theo kế hoạch tuyển dụng lao động thay thế năm 2014 (18/08/2015)

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại thông báo số 4654/TB-PPC-TCLĐ ngày 18/8/2015 về việc kết quả tuyển chọn ứng viên trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công nhân vận hành khác theo kế hoạch tuyển dụng lao động thay thế năm 2014.

Kết quả thi công nhân vận hành khác (10/08/2015)

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại thông báo kết quả thi công nhân vận hành khác theo thông báo số 4427/TB-PPC-TCLĐ ngày 10 tháng 8 năm 2015

Đáp án đề thi tuyển dụng Công nhân Vận hành khác (07/08/2015)

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại Thông báo đáp án đề thu tuyển dụng Công nhân Vận hành khác năm 2015

Kết quả tuyển chọn ứng viên trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng kỹ sư tự động hóa và kỹ sư hệ thống điện (22/07/2015)

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại thông báo số 3994/TB-PPC-TCLĐ về việc Kết quả tuyển chọn ứng viên trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng kỹ sư tự động hóa và kỹ sư hệ thống điện theo kế hoạch tuyển dụng lao động thay thế năm 2014

Kết quả thi Kỹ sư Tự động hóa và Kỹ sư hệ thống điện (15/07/2015)

Thông báo số 3821/TB-PPC-TCLĐ ngày 15 tháng 7 năm 2015 về việc Kết quả thi Kỹ sư Tự động hóa và Kỹ sư hệ thống điện theo kế hoạch tuyển dụng lao động 2014 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.

Thông báo số 3506/TB-PPC-TCLĐ về kết quả chấm thi phúc khảo (03/07/2015)

Kết quả chấm thi công nhân vận hành lò máy theo đơn phúc khảo của ứng viên Phạm Ngọc Cường

Kết quả tuyển chọn ứng viên trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng KS Nhiệt điện và CN vận hành lò máy (22/06/2015)

Thông báo số 3078/TB-PPC-TCLĐ ngày 22/6/2015: Các thí sinh trúng tuyển đến Công ty làm thủ tục thử việc từ ngày 02/7/2015. Hạn cuối ngày 15/7/2015

Kết quả thi tuyển dụng Kỹ sư Nhiệt và Công nhân Nhiệt (10/06/2015)

Thông báo kết quả thi tuyển dụng Kỹ sư nhiệt và Công nhân nhiệt. Thi ngày 16/5/2015.

Đáp án thi KS Nhiệt và CN Nhiệt -Ngày 16-5-2015 (08/06/2015)

Đáp án đề thi tuyển dụng kỹ sư Nhiệt và công nhân Nhiệt năm 2014. Thi ngày 16-5-2015 Tại Hội đồng thi Nhiệt điện Phả Lại

1
2
3
4
Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • ALBUM PPC