Previous
Next
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017 (22/03/2018)

Công ty Cổ phần thông báo báo cáo tài chính Năm 2017

GIA HẠN THỜI GIAN CÔNG BỐ BCTC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI GIA HẠN THỜI GIAN CÔNG BỐ BCTC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI (28/04/2016)

UBCKNN chấp thuận cho Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại được gia hạn thời gian công bố BCTC hợp nhất và BCTC riêng của Công ty lập cho năm tài chính 2016.

PPC: BÁO CAO TÀI CHÍNH NĂM 2015 PPC: BÁO CAO TÀI CHÍNH NĂM 2015 (30/03/2016)

Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại báo cáo tài chính năm 2015

Giải trình Báo cáo tài chính năm 2013 Giải trình Báo cáo tài chính năm 2013 (02/04/2014)

Giải trình điểm ngoại trừ và vấn đề cần nhấn mạnh trong báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại

Báo cáo tài chính năm 2013 Báo cáo tài chính năm 2013 (29/03/2014)

Báo cáo tài chính Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013.

1
2
Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • ALBUM PPC