Previous
Next
PPC: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức còn lại năm 2019 PPC: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức còn lại năm 2019 (01/04/2020)

1. Nghị quyết 181 2. Thông báo ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức còn lại năm 2019

TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2016 BẰNG TIỀN MẶT TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2016 BẰNG TIỀN MẶT (17/12/2016)

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại thông báo tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt.

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI THÔNG BÁO TRẢ CỔ TỨC NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI THÔNG BÁO TRẢ CỔ TỨC NĂM 2015 (28/04/2016)

Công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2015

Thông báo trả cổ tức bằng tiền năm 2012 (05/06/2013)

Ngày 24/5/2013 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức bằng tiền năm 2012 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, mã chứng khoan: PPC.

Thông báo về việc trả cổ tức năm 2012 (25/04/2013)

PPC: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức 2012

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • ALBUM PPC