Previous
Next
NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (10/03/2016)

Ngày 9 tháng 3 năm 2016, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại đã tổ chức nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu sử dụng hệ thống làm mát mẫu các khối lò máy bằng nước trong-dây chuyền 1 - Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại” do Đ/c Nguyễn Văn Thủy – Phó Tổng Giám đốc chủ...

Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại ra khỏi danh sách gây ô nhiễm môi trường Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại ra khỏi danh sách gây ô nhiễm môi trường (01/12/2013)

Ngày 16 tháng 4 năm 2008, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương đã ra Quyết định số: 42/QĐ-TNMT chứng nhận Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại đã hoàn thành và thực hiện các biện pháp xử lý triệt để theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 nảm...

Huy chương Vàng giải thưởng sáng tạo Quốc Tế SIIF Huy chương Vàng giải thưởng sáng tạo Quốc Tế SIIF (16/01/2009)

Ngày 13 tháng 1 năm 2009, Ông Nguyễn Khắc Sơn, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, chủ nhiệm đề tài Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả làm việc của hệ thống lọc bụi tĩnh điện thay mặt nhóm nghiên cứu nhận Huy chương Vàng giải thưởng sáng tạo...

1
2
Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • ALBUM PPC