Previous
Next
Thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản (12/12/2018)

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán đấu giá và tiêu chí lựa chọn như sau: 1-Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: -Tên đơn vị:   Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại -Địa chỉ:...

Chào bán Cổ phần Công ty CP dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc (NPS) Chào bán Cổ phần Công ty CP dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc (NPS) (10/01/2017)

PPC thống báo chào bán cổ phần Công ty Công ty Cổ phần dịc vụ sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc

THƯ MỜI QUAN TÂM: HỘI THẢO, KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP KỸ THUẬT NÂNG CẤP PHẢ LẠI 1 THƯ MỜI QUAN TÂM: HỘI THẢO, KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP KỸ THUẬT NÂNG CẤP PHẢ LẠI 1 (26/03/2016)

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại đang triển khai dự án cải tạo, nâng cấp Nhà máy điện Phả Lại 1, Công suất 440 MW với mục tiêu nâng cao độ tin cậy và nâng cao hiệu quả sản xuất. Kéo dài tuổi thọ, nâng cao tự động hóa các hệ thống và đáp ứng yêu cầu về bảo vệ...

KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU VÀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU QUÝ 1- 2016 (02/03/2016)

Thông tin đang được cập nhật (LTN)

Thông báo mời tham gia đấu giá xỉ và thạch cao (17/08/2015)

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại thông báo tiếp tục bán đấu giá xỉ và thạch cao

Bán đấu giá Xỉ, Thạch cao năm 2015 (24/07/2015)

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại thông báo Bán đấu giá Xỉ, Thạch cao năm 2015

Bán đấu giá Tro xỉ trên hồ Khe Lăng năm 2015 (24/07/2015)

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại thông báo Bán đấu giá Tro xỉ trên hồ Khe Lăng năm 2015

Bán đấu giá xỉ và thạch cao THÁNG 11 NĂM 2014 (10/11/2014)

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI THỐNG BÁO  TIẾP TỤC BÁN ĐẤU GIÁ XỈ VÀ THẠCH CAO - Tháng 11  năm 2014

Đấu giá xỉ và thạch cao Tháng 10 -tháng 11năm 2014 (29/10/2014)

Thông tin đấu giá trên báo đấu thầu (Kèm theo Công văn số  5018/CV-PPC-KHVT ngày 28 tháng 10  năm 2014)

Tiếp tục tổ chức bán đấu giá tro xỉ Hồ Khe Lăng (24/09/2014)

Bán đấu giá lô số 5: Tro xỉ trên hồ Khe Lăng. Thời hạn nộp phiếu tham dự đấu giá: Đến trước 13 giờ 30 ngày 13/9/2014 trong giờ hành chính; Thời gian tổ chức đấu giá: 15 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2014; Chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm

1
2
Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • ALBUM PPC