Previous
Next
EVN: Bộ tiêu chuẩn năng lực trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam (02/12/2019)

Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai dự án “Xây dựng Bộ tiêu chuẩn năng lực trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”.

Đẩy nhanh tiến độ di dân, tái định cư Thủy điện Huội Quảng, Bản Chát Đẩy nhanh tiến độ di dân, tái định cư Thủy điện Huội Quảng, Bản Chát (02/12/2013)

Công tác di dân, tái định cư Thủy điện Huội Quảng và Bản Chát đang được triển khai theo đúng kế hoạch. Đó là kết quả được đưa ra trong buổi làm việc giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) với UBND tỉnh Lai Châu diễn ra chiều ngày 25/11.

1
2
Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • ALBUM PPC