Previous
Next

Công đoàn

TỔNG KẾT NHIỆM KỲ- TẠO ĐỘNG LỰC MỚI CHO AN TOÀN VỆ SINH VIÊN

  Nhận thức được ý nghĩa của công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường. Trong đó, việc tổ chức phong trào quần chúng tham gia công tác Bảo hộ lao động, phát huy vai trò nòng cốt của mạng lưới An toàn vệ sinh viên (ATVSV) là nhiệm vụ hết sức quan trọng.

          Nhiều năm qua lãnh đạo chuyên môn và Công đoàn Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo, tổ chức mạng lưới ATVSV hoạt động. Đặc biệt, từ năm 2013 đến nay hoạt động của mạng lưới ATVSV đã có những tiến bộ mới.

          Để đánh giá sâu sắc tình hình, kết quả công tác phối hợp chỉ đạo, tổ chức và kết quả hoạt động của mạng lưới ATVSV, Tổng Giám đốc và Công đoàn Công ty đã xây dựng Kế hoạch liên tịch tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của mạng lưới ATVSV. Sau hơn 1 tháng thực hiện, lãnh đạo chuyên môn và Công đoàn của 9 đơn vị có ATVSV đã phối hợp tổ chức tổng kết công tác chỉ đạo, tổ chức và hoạt động của mạng lưới ATVSV nhiệm kỳ 2013-2015 từ tổ sản xuất, ca, kíp vận hành đến đơn vị.

          Ngày 20/4/2016, Tổng Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại đã chủ trì tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo, tổ chức và hoạt động của mạng lưới ATVSV nhiệm kỳ 2013-2015, gồm hơn 200 đại biểu là lãnh đạo Công ty, cán bộ chuyên môn và Công đoàn từ tổ trưởng, trưởng kíp trở lên cùng 86 ATVSV. 


Nét nổi bật của Hội nghị tổng kết lần này là, chủ trì hội nghị đã khuyến khích phát huy dân chủ, lắng nghe người lao động nói. Đã có 11 đại biểu là ATVSV, cán bộ phụ trách Bảo hộ lao động của Công đoàn, kỹ thuật viên an toàn đã mạnh dạn xung phong tham luận với nhiều nội dung cụ thể, thiết thực. 

          Tham dự và phát biểu tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương, Công đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 2 đã đánh giá cao kết quả sự phối hợp chỉ đạo giữa chuyên môn với Công đoàn và hoạt động của mạng lưới ATVSV. Nhờ sự phối hợp chỉ đạo đồng bộ của chuyên môn và Công đoàn, mạng lưới ATVSV hoạt động có hiệu quả, làm nòng cốt trong phong trào quần chúng thực hiện nhiệm vụ ATVSLĐ, đã góp phần nâng cao ý thức của người lao động (NLĐ) chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về ATVSLĐ. Vì vậy, dù trong môi trường lao động phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn nhưng từ năm 2009 đến nay Công ty không xảy tai nạn lao động trong sản xuất, hay sự cố cháy nổ. Điều kiện làm việc của NLĐ được cải thiện, cảnh quan môi trường ngày càng sạch, đẹp, góp phần giúp Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất điện an toàn và hiệu quả. Công tác chăm sóc sức khoẻ của NLĐ cũng có nhiều tiến bộ, chất lượng bữa ăn giữa ca đảm bảo an toàn thực phẩm, ngon và sạch hơn, NLĐ được khám sức khoẻ định kỳ có nhiều nội dung và thiết thực hơn.

          Nhằm phát huy hơn nữa vai trò của đội ngũ ATVSV, đảm bảo an toàn và vệ sinh lao động, Hội nghị đã xác định: Nhiệm vụ đi đầu và xuyên suốt là tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động CNVC, LĐ thực hiện các văn bản pháp luật và chế độ chính sách về BHLĐ. Tiếp theo là các nhiệm vụ và giải pháp:

- Sửa đổi bổ sung quy định về ATVSLĐ trong Quy chế phối hợp hoạt động giữa Chuyên môn và Công đoàn, Quy chế hoạt động của Mạng lưới ATVSV phù hợp với Luật an toàn vệ sinh lao động và chỉ đạo của cấp trên.

- Phổ biến, triển khai thực hiện Luật An toàn, vệ sinh lao động cho toàn thể NLĐ, đặc biệt là công nhân trực tiếp sản xuất, cán bộ Công đoàn, Kỹ thuật viên an toàn và ATVSV;

- Tổ chức Hội thi ATVSV giỏi lần thứ X - năm 2016;

- Tích cực hưởng ứng “Tháng An toàn vệ sinh lao động” theo Quyết định 87/QĐ-TTg ngày 12/1/2016 của Chính Phủ.

- Tăng cường tổ chức các Cuộc thi, Hội thi, Hội thảo, Hội nghị chuyên đề, ... về ATVSVLĐ đề bồi dưỡng kiến thức cho toàn thể NLĐ, rèn luyện kỹ năng hoạt động cho ATVSV.

- Tăng cường và nâng cao chất lượng việc tự kiểm tra, chú trọng thực hiện ở cấp tổ. Trong đó, việc tạo điều kiện để ATVSV tham gia đoàn kiểm tra cũng là bồi huấn kỹ năng hoạt động cho ATVSV.

- Tổ chức cho ATVSV đi tham quan học tập kinh nghiệm.

- Công đoàn Công ty tăng cường kiểm tra sự chỉ đạo hướng dẫn của Công đoàn bộ phận đối với mạng lưới ATVSV và hoạt động của ATVSV.

- Thực hiện sơ, tổng kết đánh giá công tác tổ chức chỉ đạo và kết quả hoạt động của mạng lưới ATVSV, biểu dương khen thưởng ATVSV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và cán bộ chỉ đạo hoạt động của Mạng lưới ATVSV hàng năm.

          Tại hội nghị, Tổng Giám đốc Công ty đã tuyên dương khen thưởng 9 tập thể, 21 An toàn vệ sinh viên xuất sắc, 39 cán bộ có tích cực trong công chỉ đạo, hướng dẫn mạng lưới ATVSV hoạt động; Công đoàn Công ty đã tặng Giấy khen cho 2 Công đoàn bộ phận xuất sắc tiêu biểu và 8 ATVSV xuất sắc tiêu biểu, trong đó ATVSV tiêu biểu nhất là công nhân Trần Văn Thành được đề nghị Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 2 khen thưởng. Tổng số tiền thưởng  là 103.500.000 đồng, tăng hơn 50% so với nhiệm kỳ 2011-2013.

Nguyễn Thị Thậm


TAGS:
Xuất bản: 21/04/2016 10:34
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC