Previous
Next

Báo cáo quí

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2016

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại trân trọng Báo cáo Tài chính và Giải trình biến động Báo cáo Tài chính Quý IV năm 2016. Xin vui lòng xem file đính kèm: 

BCTC Công ty Mẹ Quý IV.2016.PDF;
BCTC hợp nhất Quý IV.2016.PDF;
Giải trình biến động BCTC Quý IV.2016.PDF

TAGS:
Xuất bản: 24/01/2017 02:47
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC