Previous
Next

Tin PPC

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO CÁN BỘ THUỘC ĐỐI TƯỢNG 3 THỊ XÃ CHÍ LINH NĂM 2018

Ngày 17/5, tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, Trường Quân sự - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2018 cho 88 học viên thuộc đối tượng 3 là cán bộ, chuyên viên các phòng, ban, ngành của thị xã, Công ty, công chức, đại biểu HĐND các xã, phường. Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại cử 15 đồng chí là trưởng, phó các đơn vị tham dự khóa tập huấn.

Trong thời gian từ ngày 17 - 28/5/2018, các học viên được truyền đạt các chuyên đề: Đường lối quan điểm Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý nhà nước; về an ninh trật tự trong tình hình mới; về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN; Phòng, chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Phòng chống vũ khí hủy diệt lớn, vũ khí công nghệ cao trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN; Diễn tập phòng thủ; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; Chiến lược quốc phòng, an ninh một số nước có liên quan đến quốc phòng, an ninh của Việt Nam; Những vấn đề cơ bản về Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý sự nghiệp quốc phòng, công tác quốc phòng ở bộ, ngành, địa phương.

Các học viên tham dự khóa học được luyện tập bắn súng K54 bài 1 tại trường bắn tỉnh Hải Dương. Thông qua lớp bồi dưỡng giúp các học viên đối tượng 3 nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, từ đó vận dụng hiệu quả trong việc tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội kết hợp với quốc phòng, an ninh, gắn với xây dựng khu vực phòng thủ ở địa phương./.

Đinh Thị Diễm Quỳnh – P. TCKT

TAGS:
Xuất bản: 24/05/2018 11:00
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC