Previous
Next

Sản xuất kinh doanh

Báo cáo sản xuất 9 tháng 2008

- Sản lượng điện phát ra đạt 5,370 tỷ kWh bằng 82,8% kế hoạch năm.

- Phương thức vận hành hiện tại:

+ Dây chuyền 1 (440MW): Khối 3, Khối 4: Vận hành ổn định ở công suất định mức phát theo huy động hệ thống; Khối 1 đang đại tu theo kế hoạch; Khối 2 dừng xử lý rung gối, dự kiến 15/10 đưa vào vận hành;

+ Dây chuyền 2: (600MW): Khối 5: Vận hành ổn định ở công suất định mức phát theo huy động hệ thống; Khối 6: Trung tu theo kế hoạch 40 ngày, dự kiến hoàn thành trước kế hoạch 10 ngày, 27/10/2008 đưa vào vận hành.

Các dây chuyền sản xuất điện đảm bảo phương thức vận hành, năm 2008 Công ty sẽ vượt mức khoảng 5-6% sản lượng kế hoạch.

VŨ XUÂN CƯỜNG

Phó Tổng Giám đốc

Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại

Xuất bản: 08/10/2008 08:41
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC