Previous
Next

Báo cáo năm

Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2012

PPC: báo cáo tài chính Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012. Đã kiểm toán

Xin vui lòng xem file chi tiết đính kèm:
Giải trình chênh lệch báo cáo Kiểm toán
Báo cáo tài chính CTM 2012 đã KT
Báo cáo tài chính hợp nhất 2012 đã KT

Tác giả: Theo: TCKT; Xuất bản: 20/03/2013 04:13
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC