Previous
Next

Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên năm 2007

Tiếp tục duy trì vận hành an toàn - kinh tế các tổ máy phát điện và tham gia thị trường điện. Những năm tới tình hình thiếu điện vẫn còn xảy ra sẽ là cơ hội tốt cho Công ty phát điện với công suất cao, từ đó làm tăng doanh thu và lợi nhuận từ sản xuất điện. Tìm các cơ hội đầu tư mới trong các lĩnh vực: xây dựng nhà máy điện, đầu tư tài chính, môi giới chứng khoán

Xem file báo cáo đính kèm
Báo cáo thường niên 2007

Tác giả: Nguồn: Kế hoạch Vật tư- Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại; Xuất bản: 13/05/2008 12:44
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC