Previous
Next

Qui chế, qui định

Bố cáo tăng vốn điều lệ

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI

Địa chỉ: Thị trấn Phả Lại, huyện Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

Tel: 0320 881 126 – Fax: 0320 881 338

 

BỐ CÁO TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

 

1. Tên doanh nghiệp:      CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI

Tên giao dịch:    PHALAI THERMAL POWER JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt:       PLPC

 

2. Trụ sở chính: Thôn Phao Sơn, Thị trấn Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương.

Điện thoại:        0320 881 126 – Fax: 0320 881 338

Email:               plpc@evn.com.vn

 

3. Vốn điều lệ cũ: 3.107.000.000.000 đồng (Ba nghìn một trăm linh bảy tỷ đồng)

 

4. Vốn điều lệ mới: 3.262.350.000.000 đồng (Ba nghìn hai trăm sáu mươi hai tỷ, ba trăm năm mươi triệu đồng)

 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0403000380;

Đăng ký lần đầu:  ngày 26 tháng 01 năm 2006;

Đăng ký thay đổi thứ nhất: ngày 24 tháng 5 năm 2007.

Xuất bản: 22/11/2007 10:34
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC