Previous
Next

Công đoàn

CÁC ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN

  Đến hết ngày 20/4/2017, cả 68 tổ Công đoàn thuộc Công đoàn bộ phận đã tổ chức xong Đại hội nhiệm kỳ 2015-2017 gồm 1.167 đoàn viên tham dự; 12/14 Công đoàn đơn vị (9 Công bộ phận và 3 tổ Công đoàn trực thuộc) đã tổ chức xong Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 791 đại biểu tham dự.

          Nhiều Công đoàn đơn vị đã có sự chuẩn bị chu đáo, báo cáo chặt chẽ, chất lượng, công tác nhân sự dân chủ, công khai đúng quy trình, thông qua cấp uỷ và báo cáo Công đoàn Công ty theo quy định. Đại hội đã thực sự là ngày hội của cán bộ, đoàn viên, là đợt tổng kết, đánh giá toàn diện tình hình, kết quả hoạt động của Công đoàn đơn vị; xây dựng mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2017 - 2022; bầu ra BCH Công đoàn bộ phận, tổ trưởng Công đoàn trực thuộc và giới thiệu nhân sự tham gia BCH Công đoàn Công ty khóa XIV nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tuy nhiên cũng có một số đơn vị thực hiện chưa tốt hướng dẫn của Công đoàn Công ty, còn lúng túng trong công tác nhân sự và chuẩn vị báo cáo chính trị của BCH.

          Theo đăng ký của đơn vị, Công đoàn An toàn - Ban Quản lý dự án sẽ Đại hội vào ngày 21/4, Công đoàn phòng Kỹ thuật sẽ tổ chức vào ngày 23/4.

          Trên sơ sở kết quả Đại hội Công đoàn tổ và đơn vị trực thuộc, BCH Công đoàn Công ty sẽ gấp rút chuẩn bị nhân sự để tổ chức Đại hội Công đoàn Công ty lần thưa XIV vào ngày 22/5/2017.                                                                   Nguyễn Thị Thậm

TAGS:
Xuất bản: 21/04/2017 08:05
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC