Previous
Next

Thông cáo báo chí

CBTT giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Ngày 03/01/2019, Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE) báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, cụ thể:
- Số lượng cổ phiếu mua: 2.500.000 CP
- Số lượng cổ phiếu sở hữu sau giao dịch: 77.396.260 CP (Chiếm 24,14%).
- Thời gian giao dịch: Từ ngày 14/12/2018 đến ngày 03/01/2019

TAGS:
Xuất bản: 09/01/2019 06:59
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC