Previous
Next

Tin PPC

ĐOÀN THANH NIÊN HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH THANH NIÊN CHÀO MỪNG 87 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Thc hin công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018. Hưng ng Tháng thanh niên năm 2018 và thiết thc lp thành tích chào mng 87 năm ngày thành lp Đoàn TNCS H Chí Minh (26/3/1931-26/3/2018).

Trong nhng năm gn đây, bèo tây phát trin và lây lan rt nhanh trên mt hồ trữ c cu ha ca Công ty, có th gây khó khăn trong vic ly nưc khi Công ty t chc din tp công tác PCCC và vic cha cháy khi có cháy n xy ra.

Sau khi trình ch trương, báo cáo nhn đưc s đng thun ca Đng y, lãnh đo Công ty. T ngày 09/3 đến ngày 18/3/2018, Ban Chp hành Đoàn thanh niên Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ph Li thc hin công trình thanh niên vt bèo ti h tr c cu ha ca Công ty. Sau 10 bui lao đng vi gn 300 lưt đoàn viên thanh niên tham gia, Đoàn thanh niên Công ty đã vt hàng trăm mét khi bèo trên din tích gn 8000m2 ti h tr c cu ha ca Công ty.

Vi khí thế và nhit huyết ca tui tr , công trình mang ý nghĩa thiết thc, phát huy vai trò xung kích, tình nguyn ca tui tr trong vic tham gia phát trin sn xut gn lin vi bo v môi trưng.

Công trình vt bèo trong h d trc cu ha ca tui tr Công ty  có ý nghĩa hết sc thiết thc trong vic đm bo môi trưng, công trình đã đm bo đúng tiến đ , hoàn thành công vic đ ra.


TAGS:
Tác giả: Vũ Mạnh Cường - BTĐTN; Xuất bản: 23/03/2018 11:05
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC