Previous
Next

Tuyển dụng

Đáp án thi KS Nhiệt và CN Nhiệt -Ngày 16-5-2015

Thí sinh tham khảo đáp án. Có bất kỳ thắc mắc nào về đáp án xin vui lòng gửi ý kiến bằng văn bản đến: 
- Hội đồng thi. Phòng Tổ chức Lao động, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại;
- Đáp án là cơ sở để chấm bài thi; Ban giám khảo, tiểu ban Nhiệt điện thực thi việc chấm điểm chéo, hai người trong một nhóm chấm không lệch nhau quá 0,5 điểm; hai nhóm chấm không lệch nhau quá 0,5 điểm.
- Điểm thi của các thí sinh (có điểm không dưới 5) sẽ được công bố trong thời gian tới.

ĐÁP ÁN NHIỆT Dap an Nhiet.pdf

TAGS:
Xuất bản: 08/06/2015 10:28
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC