Previous
Next

Đầu tư phát triển

Đầu tư tài chính

Nguồn vốn khấu hao cơ bản khoảng 1.000 tỷ đồng / năm, cùng với lợi nhuận để lại, sau khi dùng chi trả các khoản vốn vay đầu tư xây dựng, mua thiết bị, phương tiện, Công ty sẽ chủ động và phối kết hợp với các cổ đông có kinh nghiệm và khả năng trong lĩnh vực tài chính, công nghệ tìm kiếm các cơ hội đầu tư, góp vốn liên doanh với các đơn vị khác trong cùng ngành hoặc tham gia đầu tư tài chính, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng các nhà máy điện theo định hướng của EVN, Bộ Công nghiệp và của Chính phủ.

Xuất bản: 22/11/2007 01:55
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC