Previous
Next

Tin ngành điện

EVN: Bộ tiêu chuẩn năng lực trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam

Thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-HĐTV ngày 14/01/2019 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai Đề án Quản trị nguồn nhân lực của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 tầm nhìn 2030, Tập đoàn đã phê duyệt dự án "Xây dựng Bộ tiêu chuẩn năng lực trong Tập đoàn Điện lưc Quốc gia Việt Nam".

Để các đơn vị và toàn thể CBCNV trong Công ty hiểu rõ nhiệm vụ của Dự án cũng như trách nhiệm của mỗi đơn vị, cá nhân tham gia thực hiện và chuẩn bị các bước tiếp theo đảm bảo tiến độ, chất lượng thông qua hệ thống E-learning;

Công ty gửi các Cán bộ công nhân viên VideoClip giới thiệu tổng quan về lộ trình xây dựng Bộ tiêu chuẩn năng lực và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Tập đoàn tại đường link sau:

https://www.evn.com.vn/thu-vien-videos/Video-gioi-thieu-xay-dung-bo-tieu-chuan-nang-luc-trong-Tap-doan-Dien-luc-Quoc-gia-Viet-Nam-871-967.aspx 

TAGS:
Xuất bản: 02/12/2019 11:00
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC