Previous
Next

Sản xuất kinh doanh

Giảm sản lượng Ngày 3 tháng 6 năm 2007

1. Thời gian bắt đầu ngừng : 22 giờ 00 phút ngày 3-6-2007.

2. Lý do: Lò hơi số 5 xì bộ hâm.

3. Phương án khắc phục: Hàn ống bộ hâm bị thủng.

4. Hậu quả: Do ngừng một tổ máy nên sản lượng điện dự kiến giảm:

284 MW x 74 giờ = 21.016 MWh.

5. Dự kiến thời gian hoạt động trở lại : 24 giờ ngày 6-6-2007.

Xuất bản: 22/11/2007 02:43
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC