Previous
Next

Công đoàn

HỘI NGHỊ “7 TRONG 1” THIẾT THỰC VÀ HIỆU QUẢ

Thực hiện mục tiêu “Năng suất và hiệu quả” và kế hoạch cải cách hành chính năm 2016, lãnh đạo chuyên môn và Công đoàn Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại đã phối hợp tổ chức Hội nghị gồm 7 nội dung: Tổng kết công tác Bình đẳng giới - vì sự tiến bộ Phụ nữ và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010-2015; sơ kết hoạt động Công đoàn giữa nhiệm kỳ khoá XIII (2013-2018); tổng kết các phong trào thi đua xây dựng “Khu tập thể công nhân lao động văn minh”, “Gia đình văn hoá” 2 năm (2014-2015); tổng kết công tác Công đoàn và công tác Nữ công năm 2015. 
 
Tham dự Hội nghị gồm 300 đại biểu là lãnh đạo Đảng, chính quyền, Công đoàn Công ty; đại biểu bầu từ Hội nghị giữa nhiệm kỳ của Công đoàn trực thuộc; cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong công tác Bình đẳng giới- vì sự tiến bộ phụ nữ; phong trào thi đua của nữ công, Công đoàn và phong trào thi đua xây dựng Khu tập thể công nhân lao động của Công ty; đại biểu chính quyền, ban chỉ đạo xây dựng đơn vị văn hoá thị xã Chí Linh; lãnh đạo chính quyền và hợp tác xã môi trường phường Phả Lại.
Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Công an tỉnh và Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh Hải Dương, Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 2 đã đánh giá cao sự đổi mới trong công tác tổ chức và tính thiết thực, chất lượng của hội nghị, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ giữa chuyên môn và Công đoàn.
Để có được kết quả này, Ban thường vụ Công đoàn đã chủ động đề xuất và được Tổng Giám đốc đồng tình, hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất về nhân lực, kinh phí, đặc biệt Tổng Giám đốc đã chỉ đạo sát sao cán bộ dưới quyền phối hợp với Công đoàn đồng cấp thực hiện tổng kết đánh giá từng nội dung, kết hợp các nội dung trong hội nghị.
Nhờ có sự theo dõi thường xuyên và hệ thống, sự chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, các Báo cáo tổng kết với hệ thống những “con số biết nói”, 8 bảng tổng hợp số liệu thực tế 5 năm hoạt động “Vì sự tiến bộ phụ nữ” và phong trào “Thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà”, 2 năm phong trào thi đua “Xây dựng khu tập thể văn minh” của gần 1100 hộ, 2800 nhân khẩu, thi đua xây dựng “Gia đình văn hoá” của gần 400 gia đình CNLĐ, nửa nhiệm kỳ hoạt động của Công đoàn 2013-2015, các số liệu cụ thể về hoạt động nữ công và Công đoàn năm 2015 đã tạo nên bức tranh toàn cảnh, ngày càng nhiều nét tươi mới của NLĐ Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, mà các năm trước phải tổ chức ít nhất thành 4 hội nghị mới có được. Trong 5 năm 2010-2015, đã có 374 NLĐ nghỉ hưu, trong đó có 143 nữ (38,2%). Nhờ không phân biệt giới tính trong tuyển dụng nên Công ty vẫn duy trì được 29% lao động nữ/ tổng số lao động; 100% lao động có việc làm, thu nhập năm sau cao hơn năm trước; 1912 lượt NLĐ được đi nghỉ điều dưỡng, 1377 lượt NLĐ được trợ cấp ốm đau, khó khăn số tiền 2 tỷ đồng; 7828 lượt NLĐ được đào tạo, bồi huấn, trong đó có 35% là nữ, 336 lượt nữ công xuất sắc trong phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà được khen thưởng, 294 lượt gia đình được tôn vinh “Gia đình văn hóa tiêu biểu”, 2097 lượt con CNVCLĐ học giỏi, 315 lượt cá nhân, 30 lượt xóm và 62 lượt khu tập thể văn minh tiêu biểu được khen thưởng, tổng số tiền thưởng 850 triệu đồng. Mỗi năm có 1500 lượt thiếu nhi được tặng quà ngày Quốc tế thiếu nhi, Tết Trung thu, tổng số tiền tổ chức các hoạt động vì trẻ em là 1,072 tỷ đồng; huy động 3.744 lượt cán bộ và NLĐ đóng góp bổ sung quỹ Nữ công 273 triệu đồng, thăm hỏi 407 lượt lao động nữ ốm đau, khó khăn, số tiền là 90 triệu đồng. Từ năm 2013- 2015 đã có 460 người được tham quan nước ngoài, trong đó có 15,9% nữ.
Tăng cường các hoạt động tuyên truyền giáo dục, các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng từ tổ, đơn vị đến Công ty với tổng chi phí hơn 2 tỷ đồng, gồm: Tổ chức 5 Hội thi, 3 cuộc thi tìm hiểu chính sách pháp luật, 2 Hội diễn văn nghệ quần chúng, 2 hội thao và nhiều giải thể thao. Trong đó, Công ty đã chú trọng hỗ trợ kinh phí, tạo mọi điều kiện cho các tập thể và cá nhân tham gia đồng thời khen thưởng thích đáng các tập thể, cá nhân tiêu biểu.
Tổng Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Công ty chủ trì hội nghị đã khích lệ các đại biểu mạnh dạn tham luận, nói thẳng nói thật, ngắn gọn nhưng thiết thực. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh là điều kiện để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống; hoạt động Công đoàn, nữ công, thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, thi đua xây dựng khu tập thể công nhân lao động văn minh, gia đình văn hóa, ... đều hướng về mục tiêu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng cuộc sống của NLĐ.
Trân trọng ghi nhận thành tích và động viên các tập thể, cá nhân tiêu biểu, 2 tập thể và 16 cá nhân đã được tuyên dương khen thưởng, nhận Bằng khen, Giấy khen của lãnh đạo chuyên môn và Công đoàn cấp trên; 90 lượt tập thể và 397 lượt cá nhân đã được tuyên dương khen thưởng, nhận Giấy khen của Tổng Giám đốc và Công đoàn Công ty tại hội nghị, tổng số tiền thưởng là 450 triệu đồng.


Thiết nghĩ, hàng trăm gương người tốt việc tốt được nêu gương, khen thưởng trước đại diện của nhiều đồng nghiệp, cùng với sự thống nhất trong nhận thức, đánh giá những việc đã làm được, chưa làm được, những tồn tại và nguyên nhân; xác định nhiệm vụ và giải pháp mới sát thực về công tác Bình đẳng giới- vì sự tiến bộ phụ nữ, các phong trào thi đua xây dựng khu tập thể CNLĐ văn minh, gia đình văn hóa, giỏi việc nước, đảm việc nhà, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh là động lực, xung lực hết sức quan trọng để Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại phát triển nhanh và bền vững hơn.

Nguyễn Thị Thậm

 


TAGS:
Xuất bản: 12/03/2016 07:55
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC