Previous
Next

Tin PPC

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA CA VẬN HÀNH NĂM 2016 - 2017

  Ngày 13/3/2018, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Thi đua ca năm 2016 - 2017. Tham dự Hội nghị gồm các đồng chí lãnh đạo Công ty, lãnh đạo các đơn vị, trưởng ca vận hành và các cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua ca. Đại diện lãnh đạo cấp trên tham dự Hội nghị gồm các đồng chí: Đồng chí Vũ Xuân Khu - Phó Giám đốc Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia, đồng chí Trần Văn Dư - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Phát điện 2, đồng chí Nguyễn Văn Ngộ - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Phát điện 2, đồng chí Trần Văn Cương - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương.

Phong trào thi đua "Ca vận hành an toàn - kinh tế" của Công ty đã trải qua nhiều năm hoạt động hiệu quả, đem lại những tác động tích cực trong công tác sản xuất điện. Lực lượng vận hành giữ vai trò quan trọng trong sản xuất của Công ty, là những người ngày đêm duy trì vận hành thiết bị ổn định, góp phần to lớn đảm bảo cung cấp điện năng cho lưới điện Quốc gia. Công đoàn Công ty đã phối hợp tốt với chuyên môn trong việc thực hiện duy trì thi đua “Ca vận hành an toàn - kinh tế” thông qua việc quan tâm phối hợp chỉ đạo, bồi dưỡng cho các đoàn kiểm tra ngoài giờ của các đơn vị vận hành. Tiểu ban thi đua ca đã duy trì đều đặn việc xét thưởng thi đua ca hàng tháng, 6 tháng và thi đua ca năm để kịp thời tuyên dương, khen thưởng các Ca cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Phong trào thi đua "Ca vận hành an toàn - kinh tế" của Công ty được duy trì, ngày càng được nâng cao về chất lượng. Các đơn vị vận hành ngày càng quan tâm hơn đến nhiệm vụ diễn tập sự cố, sinh hoạt ca, báo cáo chấm điểm, khắc phục những tồn tại, duy trì việc kiểm tra thường xuyên và đột xuất, kết hợp xét thi đua ca với xét thưởng vận hành an toàn. Nhờ đó kỷ luật vận hành được tuân thủ, ý thức trách nhiệm của công nhân lao động được nâng cao, môi trường làm việc được cải thiện ngày càng tốt hơn, xanh, sạch hơn. Đặc biệt, ý thức tự giác và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về công tác môi trường trong Công ty, nơi làm việc của lực lượng vận hành tiến bộ rõ rệt, đi vào nề nếp.

Năm 2018 tiếp tục là một năm với những khó khăn thách thức lớn trên nhiều mặt, do đó cần đẩy mạnh phong trào thi đua ca, kỹ năng vận hành, kịp thời ứng phó, xử lý tình huống bất thường trong ca sản xuất; tăng cường trao đổi học tập kinh nghiệm giữa các ca; làm tốt công tác giữ gìn vệ sinh môi trường khu vực sản xuất.

Phát huy những thành tích đã đạt được, đoàn kết khắc phục những khó khăn, phong trào thi đua ca nói riêng và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nói chung sẽ hoàn thành xuất sắc trong những năm tiếp theo.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:


 

 

TAGS:
Tác giả: Xuân Kiên; Xuất bản: 13/03/2018 04:08
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC