Previous
Next

Công bố thông tin

Hợp đồng kiểm toán 2013

PPC ký Hợp đồng kiểm toán với Deloitte

Xin vui lòng xem file đính kèm
Hợp đồng kiểm toán

Tác giả: Theo: TCKT; Xuất bản: 26/06/2013 01:48
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC