Previous
Next

Sản xuất kinh doanh

Kết quả hoạt động SXKD 6 tháng: Lợi nhuận đạt 91,95% kế hoạch năm 2007

Hoạt động đầu tư: Với lợi thế là một đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong việc quản lý, vận hành nhà máy nhiệt điện, hiện nay Công ty đang liên hệ với các chủ đầu tư và các cơ quan liên quan để tham gia đầu tư vào một số dự án nhiệt. Do việc đầu tư vào các dự án mới cần nhiều thời gian để triển khai, nên hiện nay Công ty đang thực hiện việc đầu tư tài chính dưới hình thức uỷ thác qua các tổ chức tài chính. Dự kiến năm 2007 thu nhập từ các hoạt động đầu tư này sẽ mang lại cho Công ty khoảng 100 tỷ đồng.

Tác giả: LTSơn - Nguồn: Phòng TCKT; Xuất bản: 22/11/2007 01:22
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC