Previous
Next

Tuyển dụng

Kết quả phỏng vấn sơ tuyển các ứng viên dự tuyển dụng lao động từ ngày 19/3 đến 22/3-2015

Xem vui lòng xem file đính kèm.
Lịch thi tuyển vòng tiếp theo được thông báo trên Web site của Công ty trong thời gian tới.
File PDF đầy đủ có dấu: Thông báo ứng viên trúng vòng sơ tuyển.pdf
File Excel tra cứu: TỔNG HỢP DS CÁC ỨNG VIÊN ĐẠT YÊU CẦU.xls

TAGS:
Xuất bản: 01/04/2015 01:54
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC