Previous
Next

Sản xuất kinh doanh

Kết quả sản xuất kinh doanh tháng 1 năm 2009

Lợi nhuận trước thuế tháng 1 năm 2009 đạt gần 100 tỷ đồng

Xin vui lòng xem file đính kèm
Kết quả sản xuất kinh doanh tháng 1 - 2009

Xuất bản: 23/02/2009 11:22
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC