Previous
Next

Tuyển dụng

Kết quả xét duyệt hồ sơ đăng ký dự tuyển dụng lao động 2014

THÔNG BÁO

Kết quả xét duyệt hồ sơ đăng ký dự tuyển dụng lao động 2014

 

 

1. Hồ sơ Kỹ sư Hệ thống điện:

Tổng số hồ sơ đăng ký dự tuyển 45, trong đó:

- Hồ sơ không đạt yêu cầu: 03;

- Hồ sơ đạt yêu cầu: 42.

 2. Hồ sơ Kỹ sư Nhiệt điện :

Tổng số hồ sơ đăng ký dự tuyển 19, trong đó:

- Hồ sơ không đạt yêu cầu: 01;

- Hồ sơ đạt yêu cầu: 18.

3. Hồ sơ Kỹ sư Quản trị mạng:

Tổng số hồ sơ đăng ký dự tuyển 14, trong đó: 

- Hồ sơ không đạt yêu cầu: 03;

- Hồ sơ đạt yêu cầu: 11.

4. Hồ sơ Kỹ sư Tự động Điều khiển:

Tổng số hồ sơ đăng ký dự tuyển 69, trong đó:

-  Hồ sơ không đạt yêu cầu: 04;

-  Hồ sơ đạt yêu cầu: 65.

5.      Hồ sơ Cao đẳng, Trung cấp Nhiệt điện:

Tổng số hồ sơ đăng ký dự tuyển 75, trong đó:

- Hồ sơ không đạt yêu cầu: 04;

- Hồ sơ đạt yêu cầu: 71.

6.      Hồ sơ Cao đẳng, Trung cấp điện:

Tổng số hồ sơ đăng ký dự tuyển 204, trong đó:

- Hồ sơ không đạt yêu cầu: 0;

- Hồ sơ đạt yêu cầu: 204.

Cụ thể các ứng viên đủ điều kiện tham dự vòng phỏng vấn sơ tuyển tiếp theo như danh sách kèm theo.

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại thông báo và xin trân trọng cảm ơn đến tất cả các ứng viên đã gửi hồ sơ đăng ký tham dự tuyển dụng về Công ty!

Đề nghị các ứng viên có hồ sơ dự tuyển đạt yêu cầu như danh sách kèm theo thông báo này chuẩn bị tham dự vòng Phỏng vấn sơ tuyển. 

 

Ghi chú: Thông báo này cùng các thông tin khác liên quan đến công tác tuyển dụng và lịch thi tiếp theo sẽ được thông báo cụ thể trên  Website của Công ty (www.ppc.env.vn).

Thông báo này thay cho giấy báo kết quả xét hồ sơ cho từng cá nhân ứng viên.

----------------------------------------------------------

File đính kèm:

Thông báo:12-2014.doc

Hồ sơ đạt yêu cầu: Ho so dat.xls

TAGS:
Xuất bản: 07/01/2015 10:07
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC