Previous
Next

Tuyển dụng

LỊCH THI TUYỂN DỤNG KỸ SƯ QUẢN TRỊ MẠNG

Căn cứ Thông báo số 5235/TB-PPC-TCLĐ về kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2014
Căn cứ Thông báo số 1642/TB-PPC-TCLĐ về kết quả phỏng vấn sơ tuyển các ứng viên tuyển dụng lao động năm 2014

Xin vui lòng xem file chi tiết đính kèm

TAGS:
Xuất bản: 13/04/2015 08:17
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC