Previous
Next

Giới thiệu chung

Lãnh đạo công ty

1. Chủ tịch Hội đồng Quản trị:
          Ông: Nguyễn Văn Thủy - Kỹ sư Tự động hóa.

2. Tổng Giám đốc:
          Ông: Phạm Văn Thư - Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy.

3. Phó Tổng Giám đốc
          Ông: Nguyễn Văn Tuấn - Kỹ sư Hệ thống điện.

4. Phó Tổng Giám đốc
          Ông: Nguyễn Văn Quyên - Cử nhân Tài chính kế toán.

5. Kế toán trưởng:
          Ông: Lê Thế Sơn - Cử nhân Tài chính kế toán.

Tác giả: Theo: TCLĐ; Xuất bản: 22/11/2007 09:48
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC