Previous
Next

Đầu tư phát triển

Mở rộng sản xuất kinh doanh

  • Tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần sửa chữa dịch vụ Phả Lại: Ngoài việc phục vụ công tác sửa chữa các thiết bị của Công ty tiến tới nhận sửa chữa đại tu các công trình thiết bị điện cho các đơn vị bên ngoài. (Vốn góp dự kiến khoảng 40 tỷ đồng).
  • Sản xuất thạch cao, là sản phẩm tận dụng có sẵn từ quá trình sản xuất, lấy từ hệ thống khử lưu huỳnh phục vụ cho công nghiệp sản xuất xi măng cũng như các ngành công nghiệp khác làm tăng doanh thu mỗi năm cho Công ty lên khoảng hơn một tỷ đồng.
  • Tiếp tục khai thác xỉ than cung cấp cho các đơn vị sản xuất xi măng, vật liệu xây dựng. Lượng xỉ than thải ra hàng năm của nhà máy là rất lớn do vậy nguồn thu từ hoạt động này có thể tạo ra doanh thu khá lớn mỗi năm. Hiện tại khoảng 1,2 tỷ mỗi năm.
  • Công ty đang tham gia dự án sản xuất phụ gia bê tông từ tro bay để xây dựng các đập nước nhà máy thuỷ điện. Dự án này nhằm tận dụng nguồn nguyên liệu là tro sạch, sản phẩm thải ra từ dây chuyền sản xuất điện. Đây là sản phẩm đang có nhu cầu lớn trên thị truờng xây dựng các nhà máy thuỷ điện, Công ty cùng với Ban Quản lý dự án Thủy điện Sơn La thực hiện sản xuất tro bay bán lại cho Dự án Thủy điện Sơn La trong thời gian 5 năm thực hiện dự án Thủy điện Sơn La. Sau thời hạn này, Công ty có thể chủ động tìm kiếm khách hàng, bán ra thị trường, chủ yếu là các Công ty xây dựng các nhà máy thủy điện.

Xuất bản: 22/11/2007 01:54
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC