Previous
Next

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT số 74

Hiện tại giá bán điện năm 2013 của Công ty chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt nên chưa có cơ sở để xem xét kết quả kinh doanh và mức cổ tức năm 2013,

Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí hoãn không tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 23/4/2014.

Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 dự kiến sẽ tổ chức trước ngày 30/6/2014.

Xin vui lòng xem file đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 74

TAGS:
Xuất bản: 15/04/2014 03:38
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC