Previous
Next

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT số 75

- Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2013 là 8% (800 đồng/cổ phần);

- Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông là ngày 16/5/2014;

- Ngày chi trả cổ tức là ngày 06/6/2014.

Xin vui lòng xem file đính kèm

TAGS:
Xuất bản: 17/04/2014 10:00
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC