Previous
Next

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT số 77

Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí về việc chốt thời gian, địa điểm tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

- Ngày tổ chức Đại Hội: Là ngày thứ hai, 30/6/2014; thời gian bắt đầu từ 8 giờ 30 phút;

- Địa điểm: Tại Hội trường trụ sở Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương;

- Ngày đăng ký cuối cùng Danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội: Là ngày thứ sáu, 30/5/2014.


Nghị quyết HĐQT số 77

TAGS:
Xuất bản: 09/05/2014 02:05
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC