Previous
Next

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 65

Nội dung:

1. Bầu Ông Phạm Kim Lâm - Thành viên HĐQT Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT chuyên trách Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại (đến năm 2016).

2. Sẽ bổ nhiệm ông Phạm Văn Thư - TV HĐQT Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại trước ngày 15/5/2013.

3. Ông Phạm Kim Lâm - Chủ tịch HĐQT, tiếp tục kiêm Tổng giám đốc Công ty trong thời gian làm xong thủ tục bổ nhiệm ông Phạm Văn Thư là Tổng giám đốc.

4. Quyết định ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2012 là 10% (1.000đ/CP) là ngày 24/5/2013; ngày dự kiến chi trả là ngày 10/6/2013.


Nghị quyết HĐQT số 65

Tác giả: Theo: TCLĐ; Xuất bản: 15/04/2013 12:00
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC