Previous
Next

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 66

Nội dung:

1. Ông Phạm Văn Thư thôi là người đại diện 20% tổng số cổ phần của Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại tại Công ty CP Dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc (NPS), thôi tham gia Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc trước ngày 15/5/2013.

2. Cử Ông Nguyễn Văn Tính, năm sinh 1960, hiện là Phó tổng giám đốc Công ty CP Dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc là người đại diện 20% tổng số cổ phần của Công ty CP nhiệt điện Phả Lại tại NPS và tham gia ứng cử là Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của NPS.

Xemnghị quyết 66

Tác giả: Theo: HĐQT; Xuất bản: 03/05/2013 12:00
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC