Previous
Next

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 69

Nội dung:
1. Thông qua Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013;
2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm;
3. Thông qua việc mua thêm cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng
4. Thông qua kế hoạch bổ nhiệm cán bộ quản lý

Nghị quyết HĐQT số 69

Xuất bản: 02/12/2013 02:58
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC