Previous
Next

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 69

Nội dung:
1. Thông qua Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013;
2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm;
3. Thông qua việc mua thêm cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng
4. Thông qua kế hoạch bổ nhiệm cán bộ quản lý
Nghị quyết HĐQT số 69

Tác giả: Theo: HĐQT; Xuất bản: 11/09/2013 10:07
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC