Previous
Next

Giới thiệu chung

Nhân lực

Công ty có hơn một ngàn cán bộ CNV lao động, trong đó số lao động đã qua đào tạo chiếm tỷ trọng chủ yếu (95,18%) trong cơ cấu lao động hiện tại của Công ty. Đội ngũ chuyên viên, cán bộ kỹ thuật của Công ty đã thực hiện nhiều hợp đồng đào tạo cán bộ vận hành, quản lý kỹ thuật cho các nhà máy nhiệt điện chạy than khác.


          Bảng chi tiết câu cấu cán bộ CNV lao động

TT

Trình độ chuyên môn

Số người

Tỉ lệ %

1

Đại học trở lên

348

27.49

2

Cao đẳng

143

11.30

3

Trung cấp

202

15.96

4

CNKT

411

32.46

5

Sơ cấp, chứng chỉ nghề

101

7.98

6

Lao động phổ thông

61

4.82

Tổng số lao động tại thời điểm 31/12/2017

1266

100%


 

Tác giả: Theo: TCLĐ; Xuất bản: 22/11/2007 09:35
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC