Previous
Next

Đầu tư phát triển

Nhiệt điện Phả Lại dành 244 tỷ cho đầu tư dự án thuỷ điện

Theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại tại phiên họp lần thứ 12 ngày 09/8/2007, Công ty đã xin đăng ký tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Thuỷ điện Huội Quảng-Bản Chát với số vốn 244.000.000.000 (Hai trăm bốn mươi bốn tỷ đồng) chiếm 5% vốn điều lệ. Hiện nay Công ty đã góp 15% vốn điều lệ thành lập Công ty Cổ phần dịch dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc. Công ty cũng đề nghị EVN tạo điều kiện cho Công ty góp vốn vào nhiệt điện Mông Dương và Nhiệt điện Quảng Ninh với mức 20% và 10% vốn điều lệ. Số tiền tạm thời nhàn rỗi được uỷ thác đầu tư qua các tổ chức tài chính, lợi nhuận thu về từ đầu tư uỷ thác đạt hàng trăm tỷ mỗi năm.

Tác giả: 22/11/2007 1:33:21 CH; Xuất bản: 22/11/2007 01:21
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC