Previous
Next

Đầu tư phát triển

Nhiệt điện Phả Lại muốn đầu tư dài hạn vào các dự án nguồn điện

CÔNG TÁC TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
SAU CỔ PHẦN HOÁ


(Báo cáo tham luận tại hội nghị TCKT EVN năm 2007 )Kính thưa ông Phạm Lê Thanh - Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Kính thưa các vị khách quý, thưa các quý vị đại biểu.Trước hết, tôi xin bày tỏ sự cảm ơn trân thành nhất tới các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn, Ban TCKT và các Ban khác của Tập đoàn đã giúp đỡ chúng tôi trong thời gian qua. Xin cảm ơn Trung tâm Công nghệ Thông tin đã giúp đỡ chúng tôi cài đặt và vận hành hệ thống phần mền Quản lý tài chính FMIS.

Kính thưa các đồng chí.

Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại (tiền thân là Nhà máy Nhiệt điện Phả lại) được thành lập từ năm 1983. Trước đây là đơn vị hạch toán phụ thuộc, rồi hạch toán độc lập trực thuộc EVN. Đến 26/01/2006 chính thức chuyển sang hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần.

Chuyển sang công ty cổ phần công ty phải hoàn toàn chủ động trong mọi hoạt động của mình để vừa đảm bảo sản xuất điện ổn định, vừa phải đảm bảo cổ tức cho các cổ đông và chăm lo đời sống người lao động. Đặc biệt khi niêm yết cổ phiếu trên TT GDCK, công tác Tài chính kế toán không chỉ phải là các công việc nghiệp vụ kế toán như trước đây mà phát sinh thêm rất nhiều các công việc liên quan khác như Công tác quản lý hiệu quả dòng tiền, quản trị tài chính của công ty phải theo các quy định của UBCKNN, làm công tác đầu tư, quản lý danh mục đầu tư, quản lý cổ đông… Ngoài ra để tạo điều kiện cho nguời lao động, Công ty còn làm Đại lý nhận lệnh giao dịch chứng khoán, trả lương qua tài khoản ngân hàng.

- Về công tác kế toán: Kế toán phải tuân thủ tất cả các Chuẩn mực kế toán của Nhà nước, đảm bảo chính xác và minh bạch từng khoản mục tài sản và nguồn vốn. Các báo cáo Tài chính phải được nộp cho các cơ quan chức năng đúng hạn quy định. Đặc biệt Báo cáo Tài chính kiểm toán năm phải được ký bởi các kiểm toán viên được UBCKNN chấp thuận.

- Quản lý tiết kiệm chi phí sản xuất: Đứng trước rất nhiều sức ép mà đặc biệt là sức ép về cổ tức cho cổ đông, việc quản lý tiết kiệm chi phí sản xuất được Công ty đặt lên hàng đầu (…). Phòng Tài chính kế toán phối hợp với các bộ phận liên quan rà soát các định mức chi phí, quản lý chặt chẽ tiêu hao nhiên liệu và điện tự dùng. Trong sản xuất Nhiệt điện, nhiên liệu chiếm tới 50% chi phí sản xuất, vì vậy Công ty đã xây dựng lại quy trình tiếp nhận và sử dụng than dầu cho phù hợp nhất, đầu tư xây dựng kho bãi chứa than để giảm tỷ lệ than hao hụt. Triệt để tiết kiệm điện tự dùng trong sản xuất. Kết quả mặc dù năm 2006 giá nhiên liệu có nhiều biến động nhưng chi phí nhiên liệu cho 1 kwh điện cũng chỉ tương đương với năm 2005.

- Sử dụng nguồn tiền: Trước đây khi chưa cổ phần hoá, nhất là khi còn hạch toán phụ thuộc thì toàn bộ tiền vốn đều do Tập đoàn quản lý và cấp phát cho Công ty để chi tiêu thường xuyên. Sau khi cổ phần hoá Công ty quản lý một lượng tiền vốn rất lớn (Tài sản của Công ty trên 10.000 tỷ đồng, doanh thu hàng năm của Công ty khoảng trên 3.000 tỷ đồng). Công ty lên kế hoạch chi tiêu cho từng tháng như phải trả tiền than bao nhiêu, tiền lương cho công nhân bao nhiêu, tháng nào phải trả cổ tức là bao nhiêu… Số tiền tạm thời nhàn rỗi được chuyển uỷ thác đầu tư qua các Tổ chức tài chính. Năm 2007 dự kiến Công ty sẽ thu được khoảng 100 tỷ đồng từ các hoạt đồng đầu tư tài chính này.

Việc sử dụng nguồn tiền như trên chỉ là ngắn hạn, mục tiêu của Công ty là đầu tư dài hạn vào các dự án nguồn điện mà đặc biệt là nhiệt điện. Vì vậy cũng qua Hội nghị này xin được đề nghị với Tập đoàn tạo điều kiện để Công ty có cơ hội được đầu tư vào các dự án nhiệt điện do các đơn vị thành viên Tập đoàn làm chủ đầu tư. Cụ thể cho đầu tư vào Công ty CP Nhiệt điện Mông Dương 20% vốn điều lệ, đầu tư vào Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh 10% vốn điều lệ.

Hiện nay Công ty mới chỉ đầu tư vào Công ty CP Dịch vụ sửa chữa nhiệt điện Miền Bắc với 15% vốn điều lệ.

- Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tài chính: Khi chuyển sang công ty cổ phần, Công ty gặp không ít khó khăn về nguồn nhân lực làm công tác đầu tư tài chính. Để đáp ứng yêu cầu quản lý tài chính trong thời gian tới, Công ty đã cử 4 cán bộ đi học lớp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Quốc tế (IeMBA) của Đại học Tổng hợp Irvine, Hoa Kỳ. Công ty cũng đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam hỗ trợ tổ chức các lớp đào tạo nâng cao năng lực quản lý tài chính cho các đơn vị trong Tập đoàn.

Kính thưa các vị đại biểu.

Từ một đơn vị hạch toán phụ thuộc, trong một thời gian ngắn chuyển sang hạch toán độc lập, rồi chuyển sang công ty cổ phần, vì vậy trong thời gian tới Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại cũng như các đơn vị đang chuyển sang công ty cổ phần, luôn cần được sự quan tâm chỉ đạo và hướng dẫn của Tập đoàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đặc biệt trong công tác tài chính kế toán; Chúng tôi mong Trung tâm Công nghệ thông tin tiếp tục hỗ trợ chúng tôi trong việc duy trì hoạt động và cập nhật hệ thống quản lý tài chính FMIS, để sau cổ phần hoá, Công ty hoạt động được hiệu quả hơn góp phần vào sự lớn mạnh của Tập đoàn Điện lực Việt nam.

Cuối cùng tôi xin chúc sức khoẻ các đồng chí Lãnh đạo Tập đoàn, các vị khách quý và các quý vị đại biểu.

Chúc hội nghị thành công tốt đẹp./.

Tác giả: LTNgọc - Theo tin từ Ban tổ chức Đại hội.; Xuất bản: 22/11/2007 01:21
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC