Previous
Next

Công đoàn

PPC: Chào mừng Đại hội Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh Hải Dương

Ban chấp hành Đảng bộ Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại phát động phong trào CBCNV thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh Hải Dương

Tác giả: Theo: Đảng bộ Công ty; Xuất bản: 06/07/2010 04:02
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC