Previous
Next

Sản xuất kinh doanh

PPC: Hoàn thành kế hoạch sản xuất điện 2009

Vào 6 giờ 25 phút ngày 18 tháng 10 năm 2009, Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại đã sản xuất được 5.968.305MWh điện, hoàn thành kế hoạch sản xuất điện năm 2009. Theo ước tính của chuyên viên phòng Kỹ thuật, sản lượng điện năm 2009 có thể đạt trên 6,5 tỷ kWh điện. Cho đến nay, cả hai nhà máy phát điện đều vận hành đúng các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đặt ra, đảm bảo phát điện ổn định cho hệ thống điện Quốc gia

Tác giả: Theo: Nguyễn Đăng Khoa; Xuất bản: 19/10/2009 04:10
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC