Previous
Next

Sản xuất kinh doanh

PPC: Kết quả sản xuất kinh doanh tháng 9 - 2009

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 09 năm 2009:

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của PPC ổn định, các chỉ tiêu về vận hành đạt kế hoạch.

Cuối tháng 9/2009 Công ty đã thực hiện dừng tổ máy số 4 để sửa chữa bảo dưỡng.

Các số liệu chính thức về kết quả sản xuất kinh doanh Quý 3 và 9 tháng năm 2009 sẽ được kiểm toán (Deloitte Việt Nam) soát xét và thông tin trong báo cáo tài chính Quý 3 năm 2009. 

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 09 năm 2009 (chưa bao gồm việc xác định chênh lệch tỷ giá) như sau:

Tổng doanh thu tháng 09/2009:   412.085,56  triệu đồng

Tổng chi phí tháng 09/2009:        285.728,44  triệu đồng

Tổng Lợi nhuận trước thuế         126.357,12  triệu đồng

Tổng lợi nhuận năm 2009 luỹ kế đến 30/09/2009: 995.975,34 triệu đồng 

Các thông tin liên quan:

Ngày 20/09/2009 theo lịch trả nợ PPC đã thanh toán kỳ trả nợ lần 2 của năm 2009 với số tiền Gốc là 928.371.137 JPY; Khoản nợ vay có nguồn gốc ngoại tệ của Công ty đến thời điểm 30/09/2009 là: 34,349 tỷ JPY

Tỷ giá giữa VNĐ/JPY do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo tại ngày 30/09/2009 là 189,39VNĐ/JPY. Tăng 4,43 đồng so với 31/12/2008.  

Theo quy định hiện hành của Nhà nước chênh lệch tỷ giá sẽ được xác định tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm do đó Công ty chưa thực hiện xác định chênh lệch tỷ giá.

Tác giả: 17/09/2009; Xuất bản: 13/10/2009 10:20
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC