Previous
Next

Thông tin đấu thầu

PPC: Mời xử lý, tiêu thụ tro bay DC2. Năm 2019 đến 2031

 

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại mời tất cả các Đơn vị trong nước (không tham gia với tư cách đơn vị liên danh) có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện xử lý, tiêu thụ tro bay nhà máy nhiệt điện tham dự.

Các Đơn vị quan tâm có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại: http://ppc.evn.vn hoặc liên hệ: Phòng Kế hoạch Vật tư - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại

- Địa chỉ: Phường Phả Lại - Thành phố Chí Linh - Tỉnh Hải Dương

- Điện thoại: 02203.881.267 - Fax: 02203.881.338

Đơn vị có nguyện vọng tham gia sẽ được mua một bộ hồ sơ mời xử lý, tiêu thụ tro bay dây chuyền 2 hoàn chỉnh với một khoản tiền không hoàn lại là: 1.000.000 VND (Bằng chữ: Một triệu Đồng Việt Nam) tại phòng P316 - Phòng Kế hoạch vật tư - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại. Thời gian bán hồ sơ mời xử lý, tiêu thụ tro bay từ 8 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 12 năm 2019 đến trước 10 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 12  năm 2019 (trong giờ làm việc hành chính).                                     

Hồ sơ đề xuất phải được gửi đến Phòng Kế hoạch Vật tư, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại chậm nhất là trước 10 giờ 00 phút (giờ Hà Nội), ngày 16 tháng 12 năm 2019

Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đề xuất: 10 giờ 00 phút ngày 16 tháng 12 năm 2019.

Hồ sơ đề xuất sẽ được mở công khai vào lúc 10 giờ 30 phút (giờ Việt Nam) ngày 16 tháng 12 năm 2019 tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại. Để buổi mở HSĐX đạt kết quả tốt, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại mời Quý đơn vị nộp Hồ sơ đề xuất tới tham dự mở hồ sơ đề xuất vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 FILE THÔNG BÁO ĐÍNH KÈM

TAGS:
Xuất bản: 04/12/2019 02:52
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC